สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว
 เลขที่ 99  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยน้ำขาว  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 0-7569-9654, แฟกซ์ : 0-7569-9653  E-mail : admin@huaynamkhaw.go.th